Nguyen Quynh N.

Location: Vietnam (Việt Nam) - Nationality: Vietnam (Việt Nam)

  4.88  Rating

  2  Learner reviews

Voice Record
Voice Record
Voice Record

Not available

Available time for teaching

The teaching schedule is being updated.

Register class

Learner's reviews

4.88

Rated

by 2 learners

Teaching content

4.75

Teaching method

4.75

Learner Improvement

5.00

Working attitude

5.00
Communication

50 total hours

4.75 ratings

27-07-2016

Cô Nga Nguyễn dạy dễ hiểu, cô cũng nhiệt tình trong suốt buổi học. Trong buổi học thì cùng làm exercise sau đó cô cùng mình chỉnh sửa bài tập. Nói chung đến thời điểm hiện tại, mình thấy học online như thế thì rất tốt rồi.:)

Phạm Minh Phúc

1.00/30 hour learned

1 review

Communication

30 total hours

5.00 ratings

12-07-2016

"Mình làm IT và thích Elearning nên rất thích mô hình học của Antoree. Tuy nhiên skype còn nhiều hạn chế, tin nhắn hay bị trôi, mình thấy cần tìm công cụ khác hiệu quả hơn trong tương lai. Gia sư nhiệt tình, chuyên nghiệp. :) "

Not available

Available time for teaching

The teaching schedule is being updated.

Register class