Long n.

Location: Vietnam (Việt Nam) - Nationality: Vietnam (Việt Nam)

  4.66  Rating

  4  Learner reviews

Teaching video
Voice Record
Voice Record
Voice Record

Available

Available time for teaching

UTC+07:00 Vietnam, Ho Chi Minh

Mon 5 am - 12 pm

Tue 10 am - 4 pm , 10 pm - 12 pm

Wed 5 am - 12 pm

Thu 10 am - 4 pm , 10 pm - 12 pm

Fri 5 am - 12 pm

Sat 10 am - 4 pm , 10 pm - 12 pm

Sun 5 am - 12 pm

Register class

Learner's reviews

4.66

Rated

by 4 learners

Teaching content

4.70

Teaching method

4.40

Learner Improvement

4.50

Working attitude

5.00

Quảng phượng Hoàng

10.00/98 hours learned

1 review

Communication

98 total hours

5.00 ratings

After 5 lessons 23-12-2016

Thái độ tốt, nội dung bài đáp ứng được yêu cầu dạy theo chủ đề của tôi cần hỏi ,

Nguyễn Như Quỳnh

20.75/43.5 hours learned

1 review

Communication

43.5 total hours

4.00 ratings

After 10 lessons 29-11-2016

Thầy nhiệt tình, giúp đỡ tôi rất nhiều về kiến thức trong phần tiếng Anh dùng trong nhà hàng theo yêu cầu cá nhân. Giờ học khá thoải mái, hi vọng tôi sẽ tiến bộ hơn trong cuối khóa

Huệ

14.50/72 hours learned

1 review

Communication

72 total hours

4.60 ratings

After 11 lessons 24-11-2016

Thầy Long rất nhiệt tình, luôn sửa cho tôi kể cả những lỗi sai nhỏ khi học tiếng Anh. Đặc biệt là luôn kiên nhẫn với học viên vì tôi còn bận nhiều công việc và học đôi khi còn quên kiến thức. Cảm ơn thầy Long và Antoree

Phạm Phú Cường

40/150 hours learned

2 reviews

Communication

75 total hours

4.85 ratings

After 20 lessons 16-11-2016

Kinh nghiệm dạy tiếng Anh của thầy Long khá tốt. Dễ học dễ hiểu và tiến bộ khá nhanh.

After 12 lessons 16-11-2016

Thầy Long dạy nhiệt tình, dễ hiểu, chú trọng luyện phát âm cho học viên do đó có sự tiến bộ đáng kể sau 12 buổi học. Cảm ơn thầy nhiều.

Available

Available time for teaching

UTC+07:00 Vietnam, Ho Chi Minh

Mon 5 am - 12 pm

Tue 10 am - 4 pm , 10 pm - 12 pm

Wed 5 am - 12 pm

Thu 10 am - 4 pm , 10 pm - 12 pm

Fri 5 am - 12 pm

Sat 10 am - 4 pm , 10 pm - 12 pm

Sun 5 am - 12 pm

Register class